Home
Poems: My Own
Poems: By others
Poems: Classical
Poems: Multilingual
Music & Songs
Stories & Myths
Links to Poetry
About & FAQ
Terms of Use
Contact, Site Notice
Submissions

The Latest
 

~ By Courtesy of Others ~

En lovsång åt Oden         In English: Song of Praise to Odin

Fast benhuset byggdes
på bräcklig grund,
fick jag av den Höge
en härlig bot:
den blodiga brygden
som berget gömde,
som dvärgar gjorde
och jättar ägde,
tills Valfadern listigt
vann den åt andra.

Målrunor brusa
i mjödkärlets djup,
hågrunor lysa
på hornets rand,
sånger och sagor
på svearnas tunga
klinga igen
med kraft genom världen:

sällan får man
en fagrare gåva
av skaldernas vän,
av Valhalls drott.
Jag tackar dig, Oden,
för trösten du skänkte!

© 2003 Ingeborg S. Nordén

Ingeborg´s Norse Heathen Pages
 

Back to : [ by Theme ]   [ by Author ]   [ by Title ]