Home
Poems: My Own
Poems: By others
Poems: Classical
Poems: Multilingual
Music & Songs
Stories & Myths
Links to Poetry
About & FAQ
Terms of Use
Contact, Site Notice
Submissions

The Latest
 

~ By Courtesy of Others ~

 

En blotsång åt min fulltrogne

»Den som giver
vill gengåvor få»:
så talade Tund
i tidernas morgon.
»Med gåvor skall vänner
glädja varandra»:
de orden yttrade
Yggdrasils börda.

Vem kan det vara--
vännen jag gläder?
Vem tackar jag nu,
som troget har hjälpt mig?
Yngve-Frej har
främjat min lycka,
Njords ädle son har
signat mitt verk.

Jag tydde runorna,
rikedom vann jag--
vem har då skänkt mig
skörden jag fått?
Yngve-Frej har
främjat min lycka,
Njords ädle son har
signat mitt verk.

Kom då som gäst,
min hjärtevän!
Jag unnar dig aldrig
annat än gott--
lön skall du få
för lyckan du gav mig,
ett helgat horn
och hyllningssång.

© 2003 Ingeborg S. Nordén

Ingeborg´s Norse Heathen Pages
 

Back to : [ by Theme ]   [ by Author ]   [ by Title ]