Home
Poems: My Own
Poems: By others
Poems: Classical
Poems: Multilingual
Music & Songs
Stories & Myths
Links to Poetry
About & FAQ
Terms of Use
Contact, Site Notice
Submissions

The Latest
 

~ Multilingual International Asatru Poetry ~

 
Tweespraak tussen Njordr en Skadi

Njordr:
Jij volgt mij
als een reuzenschaduw

De heuvels waren een last voor mij.
Ik was niet lang in hen,
slechts negen- dagen, maanden, jaren?

Van het huilen van de wolven werd ik ziek
na het horen van de zwanen.

Skadi:
Ik kon niet slapen op het strand
vanwege het geraas van de branding.

Hij maakt mij wakker, elke morgen,
die uit de diepten komt.
 

Dialogue between Njordr and Skadi

Njord:
You are following me
As a giant shade

The hills were a burden to me
I did not endure in them,
Only nine days, months, years?

I went sick from the howling of the wolves
After the hearing of the swans.

Skadhi:
I could not sleep on the beach
Because of the rumbling of the tides

He awakes me every morning,
He who comes from the deep.

Original & translation:
Wim Aanen     Wimssite


Back to [Multilingual Main Page]