Home
Poems: My Own
Poems: By others
Poems: Classical
Poems: Multilingual
Music & Songs
Stories & Myths
Links to Poetry
About & FAQ
Terms of Use
Contact, Site Notice
Submissions

The Latest
 

~ Multilingual International Asatru Poetry ~

 

Hør, Thor

 

Hør, Thor, når vi to nu vandrer afsted,

og jeg skal være din Loke-mund,

så lov mig at du vil beskytte mig

også i morgen og når ti år er gået,

for jætterne hader min latter

og gygerne kølner mit køn

og jeg bliver gammel og taber styrke.

Da sving din hammer og lad din kriger

ikke dø i baghold eller i lænker,

for kampen er endnu ikke vundet,

så mægtige og kolde er denne tids jætter

i milliarder af menneskers sind.

 

Jeg ved du vil blive og jeg ved du vil vinde,

mens jeg går videre om ikke så længe,

om ikke så længe vil min Loke-mund tie,

min Freja-mund vil ikke mere synge,

og Gautes pile vil ikke mere

flyve så hvasse fra buen.

Derfor, Thor, lov mig at du vil

værne om mig, når mit mods fjender

truer og skræmmer mig, nu, måske snart,

eller når ti år er gået.

 

Hear me, Thor

 

Hear me, Thor, now that we wander together
and I shall be your Loki-mouth,
do promise me that you will protect me now,
and tomorrow as well, and when ten years have passed,
for the Jotnar hate my laughter,
and the Gyger are cooling my sex,
and I am growing old and losing my strenght.
Now swing your hammer, and don´t let your warrior
die in an ambush or in chains,
for the fight is not won yet,
so mighty and cold are the Jotnar of this time

in the mind of millions of men.

 

I know you will stay and I know you will win,

while I will walk on soon,
soon my Loki-mouth will be silent,
my Freya-mouth will sing no longer,
and Gautr´s arrows will fly no more
so sharply from my bow.
Therefore, Thor, promise me, that you will
protect me when the foes of my courage

threaten me and make me afraid, now, perhaps soon,
or when ten years have passed.

 

© Denish Original: Dan Nielsen  Solmaanen.dk

© Translation: Michaela Macha

 

Author´s Notes:
'Gautr´s arrows' is a kenning for poems.
'Gyger' are the wives of the Jotnar.

Back to [Multilingual Main Page]