Home
Poems: My Own
Poems: By others
Poems: Classical
Poems: Multilingual
Music & Songs
Stories & Myths
Links to Poetry
About & FAQ
Terms of Use
Contact, Site Notice
Submissions

The Latest
 

~ Multilingual International Asatru Poetry ~

Hedensk Musik

Når du kan synge med vinden
uhæmmet hviske med blomsternes nynnen
brøle med havet og hvine dets højeste toner
græde med regnen og finde trøst
i dens evige dryppen

Når brunstens lyde går over al forstand
når hænderne og luften og fødderne følger
den dans som danser omkring dig
Træernes dans
Husenes dans
Vejenes dans
Tankernes dans
Bølgernes dans

Når vindens dans får den rette tid i dig
når samtalernes dans får den rette ro i dig
når løbets dans får dit hjerte
til at rase af glæde

Det er hedensk musik

Heathen Music

Can you sing with the wind
unrestrainedly whisper with flowers
shout with the sea and scream its highest notes
weep with the rain, and comfort find
within its eternal dripping?

When the sounds of rut surpass all reason
when hands and air and feet
follow the dance which is dancing around you
the dance of the trees
the dance of the houses
the dance of the ways
the dance of thoughts
the dance of the waves

When the dance of the wind finds the right time within you
when the dance of discussions finds the right calmness within you
when the dance of running brings your heart
to raging joy -

That is heathen music.

© Dan Nielsen   Solmaanen.dk
© Translation: Michaela Macha

Back to [Multilingual Main Page]