Home
Poems: My Own
Poems: By others
Poems: Classical
Poems: Multilingual
Music & Songs
Stories & Myths
Links to Poetry
About & FAQ
Terms of Use
Contact, Site Notice
Submissions

The Latest
 

~ Multilingual International Asatru Poetry ~

 

Forn Siðr´s trosbekendelse

Jeg tror på alle
Aser og Vaner
Og alt hvad opstod
Af Ymers krop.
At sjæl mig blev skænket
Af sønner af Bor
Og liv sig rejser
Af Ragnarok.

Min skæbne skyldes
de spindende Norner
selv må jeg styre
som skæbnen jeg tager
tage modgang
tåle medgang
som skæbnen jeg møder
mit minde bliver sat.

Gudernes ansigt
ingen kender
vi laver et billede
som ligner os selv
viser det samme
men ser forskelligt
ingen kann sige
hvis syn er sandest.

Forn Siðr´s Statement of Belief

I trust in all
the Aesir and Vanir,
and the universe that rose up
from Ymir´s body.
That a soul for me is given
from the sons of Bor,
and life will rise
after Ragnarok.

My fate is the result
of the spinning Nornir;
Myself I may rule,
which fate I follow;
Bear bad luck,
choose better luck;
whichever fate I meet,
my memory remains set.

The face of the Gods
nobody knows,
we shape their image
which looks like ourselves,
we see the same,
yet see differently;
nobody can say
whose sight is most true.

© Denish Original: Ole Gotved
© Translation: G.Victoria Gotved/M.Macha

Forn Siðr

Back to [Multilingual Main Page]