Home
Poems: My Own
Poems: By others
Poems: Classical
Poems: Multilingual
Music & Songs
Stories & Myths
Links to Poetry
About & FAQ
Terms of Use
Contact, Site Notice
Submissions

The Latest
 

~ Multilingual International Asatru Poetry ~

 

Et patetisk digt til Loke

Loke, hån dem!
Som de sidder der på deres bænke,
hygger sig, mens verdenstræet ryster,
spiller hver sin melodi på hver sin lænke,
heltemodets sang i hver en kryster!

Loki, dril dem, mens de drikker deres bajer,
vrøvler bragesnak om deres våben,
mens de kolde jætter lugter sejr:
porten lod de dvaske guder stæ vidtåben!

Loke, råb, at Ragnarok begynder
Nu, hvor guder og gundinder faldt i dvale,
lænkede til deres gamle vaners hynder
i de alt for velbehagelige sale!

Loke, nej, de hører ikke råbet
Fra de de første kæmpende på sletten.
Nej, de binder dig, de dræber håbet
På at vågne guder nemt kann vinde trætten.

Vågne guder, Loke? Rejs dig fra dit leje!
Der er tid endnu. Årvågenhed kann vækkes.
Yngre guder finder nye, bedre veje,
så vor værdighed og frighed aldrig stækkes!


A Passionate Poem to Loki

Loki, mock them!
How they sit on their benches,
while the World Tree trembles, they snugly rest;
each plays his own tune on his fetter-strings--
hero´s courage song in each coward´s breast!

Loki, tease them, as they sip their ale,
brag Bragi-talk about weapons and war,
while the ice-cold giants can smell their victory:
The soft gods left the door wide ajar!

Loki, call that Ragnarok begins,
while gods and goddesses slumber all,
tied to their pillows of old comfy habits,
all too snug in their cozy hall!

Loki, no, they don´t hear the shouts
as on the plain the first fightings begin.
No, they bind you, killing the hope
that waking gods lightly the battle may win.

Waking gods, Loki? Rise from your bed!
There still is time. Wake up wakefulness.
Younger gods find new and better ways,
that our freedom and dignity never grow less!

© Denish original: Dan Nielsen    Solmaanen.dk
© Translation: Dan Nielsen, M.Macha 

Back to [Multilingual Main Page]