Home
Poems: My Own
Poems: By others
Poems: Classical
Poems: Multilingual
Music & Songs
Stories & Myths
Links to Poetry
About & FAQ
Terms of Use
Contact, Site Notice
Submissions

The Latest
 

~ Multilingual International Asatru Poetry ~

 

Hyldest til Loke

Magiker, klovn og lattermager
Forandrings Skaber, vanvids viser
Fange, kom fluks fra Kedellunden.

Moder Sleipners, Fenris fader
Afkom Lofeys og Farbaudis
Edsbroder Odins, altseende øje.

Forbundsfælle og fordærver
Sifs frisør, Mjølners genfinder
Lån os din latter, Loptr kom!

Býleists broder, løs dine bånd,
Befri vor sjæl, bevinge vor ånd
Gatte Sigyns, til løssluppen leg.

Valfarter i alle verdner
Forandrings fakkel, giv os din glød
Åbent vort hjerte, Loke kom!


Praise to Loki

Mage, Clown and Laughter-Maker
Shaper of Change, Guide to Madness,
Fettered, come fast from Kettle-Grove!

Sleipnir´s Mother, Fenris-Father,
Laufey´s offspring and Farbauti´s,
Odin´s oath-brother, all-seeing eye.

Confederate and corrupter,
Sif´s coiffeur, Mjolnir´s retriever,
Lend us your laughter, Loptr come!

Byleist´s brother, loosen your bonds,
Free our souls, lend wings to our mind,
Spouse of Sigyn, for rapturous play.

Pilgrim in all the Worlds,
Torch of change, give us your glow,
Open our hearts, Loki, come!

© Denish Original "Hyldest til Loke": Dorte Janussen
© Translation: Dorte Janussen, Michaela Macha

Image: "Loki Trickster, God of Fire", Copyright © Robin Wood 1989. Used with permission.

Robin Wood - Livingtree Books and Fantasy Art

Back to [Multilingual Main Page]